Sıkça Sorulan Sorular | S.S.S.

Sıkça Merak Edilen Sorular

M.A.S Hukuk Bürosu Sıkça Merak Edilen Sorular

Avukatlık, Mahkemelik, İşçi Hakları, Evlilik, Boşanma, Hak İddiaları, Sigorta Hakları, Ölüm Hakları Vb. Konularda Sıkça Merak Edilen Sorular ve Cevapları Yer Almaktadır. Aradığınızın Sorunun Cevabını Bulamadıysanız Hiç Çekinmeden Bizimle İletişime Geçerek Sorunuzu Sorabilirsiniz.

İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alabilir? Hangi Durumlarda Alamaz?

Haksız sebepler ile en az 1 yıldır çalıştığı işyeri ile ilişiği kesilen çalışanın Kıdem Tazminatına başvurması mümkündür. Çalıştığı yerde en az 1 yılı dolduran ve işveren tarafından haksız sebepler gerekçe gösterilerek işine son verildiği belirlenen çalışanlara Kıdem Tazminatı verilir. Çalışanların Kıdem Tazminatı alabilmeleri için işyerinden alacaklarını belirterek bir talepte bulunmaları gerekir. Herhangi bir başvuru yapmayan çalışanlar, Kıdem Tazminatı talep etmedikleri takdirde bu ödemeden yararlanamazlar. Çalıştığı işyerinden kendi isteği ile ayrılan ve yasada belirtilen gerekli süre koşullarını sağlamayan çalışanlar, Kıdem Tazminatı alamazlar. Görevini yerine getirmeme, kasıtlı ve sürekli olarak devamsızlık gösterme gibi nedenler ile işveren tarafından işten çıkarılan çalışanlar Kıdem Tazminatı alamazlar. 

Kiraya Yasal Sınır Olan %25’ten Fazla Zam Yapabilir Miyim?

Sınırın üstündeki kira artışını kanunen yapamayız fakat kira sözleşmesi üzerinden 5 yıl geçmesi itibariyle Kira Uyarlama Davası açılabilir. Kira uyarlama davası devam ederken ihtiyati tedbir kararı ile yeni kira bedelinin belirlenmesi ise mümkündür. Ayrıca kiracı ile akdedilen kira sözleşmesinde kira artış oranının ÜFE/TÜFE oranında olacağı kararlaştırılmış ise ve o yılki ÜFE/TÜFE oranı %25’in üzerinde ise fazla zam yapılabilir.

İlamsız Takiplerde Ödeme Emrine İtiraz Kaç Gün İçerisinde Yapılmalıdır?

İcra Takibine itiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde , icra dairesine, yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Trafik Kazası Geçirdim Yasal Haklarım Nelerdir?

Trafik Kazası sonucunda kusurlu tarafın sigorta şirketine karşı Değer Kaybı Başvurusunda bulunabilir. Ancak ödenen miktar yetersiz ise Değer Kaybı Davası açılır. Kazaya karışan aracın tamir edilmesi ve yeniden trafiğe çıkacak hale getirilmesi sürecinde aracını kullanamayan işleyen bu süredeki kaybını kusurlu tarafa Araç Mahrumiyet Bedeli Davası açarak isteme hakkına sahiptir. Eğer ki aracınızı ticari amacınız için kullanıyorsanız bunun zararını da kusurlu taraftan temin edebilirsiniz.

Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Kaza sonrası araçta meydana gelen hasar nedeniyle Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkim Komisyonu‘na başvuru yapılarak talep edilebileceği gibi doğrudan dava yoluyla da talep edilebilir. Ancak dava açmadan önce sigorta şirketine başvuru dava şartını yerine getirmek gerekmektedir.

Araç Mahrumiyet Bedeli (İkame Araç Bedeli) Alabilir Miyim?

Araç Mahrumiyet Bedeli (İkame Araç Bedeli) Evet Alınabilir.

Şöyle ki;  Kazaya karışan aracın tamir edilmesi ve yeniden trafiğe çıkacak hale getirilmesi sürecinde aracını kullanamayan işleten bu süredeki kaybını kusurlu tarafa dava açarak talep etmesi gerekmektedir.

Hakkımda İddianame Düzenlenmiş Ne Yapmalıyım?

Bu süreçte alanında Uzman Bir Avukata Danışılmalı ve Şüpheli Sıfatıyla Yapılan Soruşturma işlemlerinde eksiklik bulunup bulunmadığı hızlı bir şekilde tespiti ile bu eksikliğin kovuşturma evresinde en doğru şekilde ve Hak Kaybına Uğratılmadan giderilmesi sağlanmalıdır.

Nafaka Bedelini Arttırabilir Miyim?

Mahkemece hükmedilen nafaka kararları kesin hüküm niteliğinde değildir. Bu sebeple Nafaka Miktarı, koşullar uygun olup talep edildiğinde yine mahkeme tarafından artırılabilmektedir. Zaman içinde değişen ekonomik şartlar ve enflasyon kaybı gibi sebeplerle nafaka miktarının yetersiz kalması olağandır. Mahkemeye haklı sebeple artırım talebinde bulunan taraf, Nafaka Artırım Davası Açarak Nafaka Artırabilecektir.

Nafaka Sadece Kadına Mı Verilir?

Boşanma sonucunda kadın erkek fark etmeksizin maddi açıdan yoksulluğa düşecek olan taraf nafaka talep edebilir. Ancak nafaka talep eden taraf boşanmada ağır kusurlu olmamalıdır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evli bireylerin olası bir boşanma durumunda, malları nasıl paylaşacaklarını belirledikleri bir Aile Hukuku Sözleşmesidir. Mal ayrılığı rejiminde her iki taraf diğerinin malından pay alamayacağı gibi kendi malını da paylaşmayacaktır. Bu sözleşme evlilik öncesi veya sonrası yapılabilir. Mal ayrılığı sözleşmesi Uzman Bir Avukat‘dan yardım alınarak hazırlanmalıdır. Daha sonra yapılan bu sözleşme noterde onaylatılır. Mal Ayrılığı Sözleşmesi yapılmaması durumunda veya geçersiz olduğu durumda edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu da evlilik birliği içinde edinilen malların yarı oranda paylaştırılması demektir.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) Nedir?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, dava sonucunda suçu işlediği sabit görülen sanık hakkında verilen hükmün infaz edilmeyip 5 yıllık denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlemezse ceza kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın düşmesine yönelik bir uygulamadır.

Nasıl Suç Duyurusunda Bulunabilirim?

Karakol, Jandarma veya Savcılık birimlerinden birine giderek sözlü veya yazılı olarak Suç Duyurusunda bulunabilirsiniz. Yazılı olarak suç duyurusunda bulunulacaksa bir dilekçe yazılmalı ve olaylar açık bir dille anlatılmalıdır.

İş Kazası Geçirdim Ne Yapmalıyım?

Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk birimlerine derhal haber verilmelidir. Daha sonra işveren, yanında çalışan işçinin geçirdiği İş Kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na kazadan sonraki 3 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır. İş Kazası geçiren işçi hakkında SGK müfettişlerince tahkikat başlatılır. Burada yapılan en büyük hukuki hata, İş Mahkemelerinde İş Kazasına dayalı Tazminat Davası açmadan önce kazanın İş Kazası olduğunun net ve açık olarak tespiti gerekmektedir. İş Kazasına Dayalı Tazminat Davaları arabuluculuğa tabi değildir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Eşlerin Anlaşmalı Olarak Boşanabilmeleri İçin;  Eşler arasındaki evlilik birliği en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. Eşlerin hakim huzurunda boşanma iradelerini bizzat açıklamaları gerekmektedir. Eşler tarafından Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlanmalıdır.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamadır. Kişi hakkında verilen Denetimli Serbestlik kararına uyulmadığı takdirde verilen hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

Maaşın Bir Kısmını Elden Bir Kısmını Bankadan Alıyorum. Bu Durum Haklı Fesih Midir?

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin Haklı Fesih imkânı vardır. Elden maaş aldığınızı tanıklarla ispat etmeniz durumunda maaşınız bu ücret olarak kabul edilip tazminat haklarınızı o ücret hesabından kazanmış olursunuz.

Kiracımı Nasıl Tahliye Edebilirim?

Kiralayan kiracıyı Tahliye Taahhütnamesi ile tahliye edebileceği gibi kiralayan kiracıya gereksinim nedeniyle Tahliye Davası da açabilir. Ancak bu gereksinimin içten, samimi ve gerçek bir ihtiyacı karşılaması gerekmektedir. Ayrıca kira bedellerini temerrüde düşen kiracıya eksik kira bedelinin tahsiline ilişkin haciz ve tahliye talepli icra takibi başlatılarak 7/30 kuralı uygulaması ile tahliye gerçekleştirilebilir.

Babam Vefat Etti Bir Sürü Borcu Var, Bu Borçları Ödemek Zorunda Mıyım?

Hayır. Türk Medeni Kanununda Mirasın Gerçek ve Hükmen Reddi kurumları düzenlenmiştir. Ölüm tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde mirasın gerçek reddi ile yasal mirasçılar borçları ödemekten kurtulabilirler. En hızlı çözüm yolu mirasın gerçek reddidir.

İnternet Sitemizdeki Bilgileri Kullanarak Satış Platformlarında Satış Yapan Kişilere Kesinlikle İtibar Etmeyiniz...Daha Fazla Bilgi Al
+ +