Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticaretinden doğan alacakların takipleri ve dava aşamaları ve bu aşamaların tahsilinin kolaylaşması ve alacakların teminat altına alınması için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alınması, İpotek TesisiRehin Haklarının TatbikiYükün HasarıZiyaı ve Kaybı Hallerinin Tespiti ve bunlara ilişkin Tazminat Davaları alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca Deniz Ticareti Sözleşmelerinin, CharterKırkambar Sözleşmelerinin, Navlun Sözleşmelerinin, Gemi ve Yat Alım Satım ve Yapım Sözleşmelerinin hazırlanması ve denetimi , Gümrük ve Liman Sorunlarının çözümü , Milletler Arası Deniz Hukukuna dair anlaşma ve protokollerin hazırlanması ve yorumlanması, Yükleme ve Boşaltma Uygulamaları alanlarında avukatlık ve uzman görüşü hizmeti de sunmaktayız.

İnternet Sitemizdeki Bilgileri Kullanarak Satış Platformlarında Satış Yapan Kişilere Kesinlikle İtibar Etmeyiniz...Daha Fazla Bilgi Al
+ +