Hizmetlerimiz

M.A.S. HUKUK BÜROSU NE İŞ YAPAR?

Hizmetlerimiz

Deniz-Ticaret-Hukuku-Ikon

Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticaretinden doğan alacakların takipleri ve dava aşamaları ve bu aşamaların tahsilinin kolaylaşması ve alacakların teminat altına alınması için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alınması, İpotek Tesisi, Rehin Haklarının Tatbiki, Yükün Hasarı, Ziyaı ve Kaybı Hallerinin Tespiti ve bunlara ilişkin Tazminat Davaları alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca Deniz Ticareti Sözleşmelerinin, Charter, Kırkambar Sözleşmelerinin, Navlun Sözleşmelerinin, Gemi ve Yat Alım Satım ve Yapım Sözleşmelerinin hazırlanması ve denetimi , Gümrük ve Liman Sorunlarının çözümü , Milletler Arası Deniz Hukukuna dair anlaşma ve protokollerin hazırlanması ve yorumlanması, Yükleme ve Boşaltma Uygulamaları alanlarında avukatlık ve uzman görüşü hizmeti de sunmaktayız.

Marka-Patent-Hukuku

Marka & Patent Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku Sınai Haklar ve Fikri Haklar başlığı altında iki alt gruba ayrılmaktadır. Sınai Haklar başlığı altında toplanan bu haklar Marka, Patent, Tasarım, Faydalı Model ve Coğrafi İşaretlerdir. Büromuz  Marka avukatı olarak Taklit Marka ve tasarımların toplatılması, bu hususta ilgili kişiler aleyhine yapılacak suç duyuruları ,her türlü cezai  ve hukuki başvurular, Marka, Patent, Faydalı Model ve Tasarım Haklarına Tecavüz Davaları, Marka ve Tasarım Tescil İşlemleri ,Sınai Haklara Tecavüzden Kaynaklı Maddi Tazminat, Manevi Tazminat ve İtibar Tazminatı Davaları, internet üzerinden gerçekleştirilen Taklit Marka veya tasarımların satışının engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması, erişimin engellenmesi davaları, Delil Tespitleri, Gerçek Hak Sahipliğinin Tespiti, Hükümsüzlük Davaları, Kullanmamaya Dayalı İptal Davaları, Lisans Sözleşmeleri, Marka, Patent, Tasarım, Faydalı Modele yönelik devir sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi, Tecavüzün bulunmadığının tespitine ilişkin davalar alanında hizmet vermektedir.

İcra-ve-İflas-Hukuku-Ikon

İcra ve İflas Hukuku

İcra Hukuku; kişilerin, bankaların, şirketlerin çek, senet, poliçe, kredi vb. Nedenlerden kaynaklanan alacaklarının kanun yoluyla tahsil edilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Büromuz İlamlı İcra, İlamsız İcra, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip, İhtiyati Haciz konuları ile ilgili olarak profesyonelce bir hukuki yardım sağlamakta olup borç tahsili konusunda da sayısız başarılara imza atmıştır.

Sigorta-Hukuku-Ikon

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku büromuz kapsamında en vakıf olduğumuz hukuk dalı arasında yer almaktadır. Sigorta, kişilerin birçok olay neticesinde meydana gelebilecek zararlara karşı korunmasını sağlamaktadır. Sigorta Hukuku kapsamında bulunan Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazaları, Araç Değer Kayıpları, Araç Mahrumiyet Bedeli ve İkame Araç Bedeli hususunda büromuz profesyonelce bir yardım sunmaktadır.

Ceza-Hukuku-Ikon

Ceza Hukuku

Ceza yargılaması süreci , soruşturma ve kovuşturma evrelerini kapsamaktadır. Ceza yargılaması hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan süreçtir. Bu nedenledir ki büromuz; yargılamaya şüpheli, sanık veya şikayetçi olarak katılanlara mutlaka profesyonel bir hukuki yardım sağlamakta ayrıca  Ceza Hukuku kapsamında yer alan tüm evrelere ve suçlara karşı da hukuki çözümler üretmektedir.

Gayrimenkul-Hukuku-Ikon

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptal ve Tescil Davaları; Önalım, Ortaklığın Giderilmesi, Taşınmaz Vaadi Sözleşmelerinin Feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Bu nedenle bu davaların alanında uzman avukatlarca takip edilmesi önemli rol oynamaktadır. Büromuz Gayrimenkul Hukuku kapsamında yer alan tüm uyuşmazlıklara çözümlemeler getirmektedir.

Aile-Hukuku-Ikon

Aile Hukuku

Aile Hukuku kapsamında yer alan; Boşanma Davası, Velayet, Nafaka, Boşanmada Mal Paylaşımı gibi Aile Hukuku sorunlarını; özleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve feshi, alacak davası vb. gibi borçlar hukuku davalarına çözümler sunmaktayız.

Miras-Hukuku-Ikon

Miras Hukuku

Miras Hukuku kapsamında yer alan ; Mirasta Mal Paylaşımı, Muvazaa (Mirastan Mal Kaçırma), Mirasçının Saklı Payının İhlal Edilmesi nedeniyle Tenkis Davası, Mirasın Reddi gibi Miras Hukuku davalarına çözümler sunmaktayız.

Tazminat-Hukuku-Ikon

Tazminat Hukuku

Büromuz ; Basın yoluyla kişilik haklarının ihlalinden doğan Tazminat Davaları, Tüketici Hukukuna dayalı Tazminat Davaları , Trafik Kazasına dayalı Tazminat Davaları ve her türlü Maddi ve Manevi Tazminat Davaları alanlarında avukatlık ve uzman danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İnternet Sitemizdeki Bilgileri Kullanarak Satış Platformlarında Satış Yapan Kişilere Kesinlikle İtibar Etmeyiniz...Daha Fazla Bilgi Al
+ +